Våra Tjänster


Vi hjälper dig med alla typer av mark- och anläggningsprojekt! 

Inget jobb är för litet eller för stort då vi har breda samarbeten för att alltid kunna erbjuda rätt insats och kompetens.

Grundarbeten

Vi anlägger grunder för till exempel hus, garage och uterum. Från första spadtaget till färdig betongplatta, sockel eller plintgrund.

Dränering

Har ni problem med en fuktig källare och är i behov av dränering? Vi hjälper er gärna!

Pool

Vi gör varje år flertalet poolprojekt, både träpooler, ovanmark pooler och thermopooler. Allt från endast förbereder marken till komplett leverans med pool, trädäck eller varför inte stenläggning.

Vatten och avlopp

Vi gräver för vatten och avlopp. Både kommunala anslutningar och enskilda avlopp.

El och fiber

Med dagens teknikutveckling så är det inte ovanligt att vi hjälper till med grävning för fiber, elbilsladdning och solcellsanläggningar. En hel del belysningsprojekt förekommer också där vi har samarbete med duktiga elektriker.

Övriga tjänster


  • Dikesrensning och dränering av markytor
  • Finplanering av grönytor etc.
  • Asfaltering av garageuppfarter, parkeringsplatser mm.
  • Underhåll av enskilda vägar
  • Demontering och rivning

Marksten och murar

Många av de projekt vi utför involverar stenläggningar, stödmurar och trappor i olika former och storlekar.

Saknar du något? Kontakta oss så hjälper vi er!